ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЛІЦІЇ

Якщо проти Вас скоєно протиправні дії, як і куди краще подавати заяву про злочин? Як повинні діяти співробітники міліції у відповідь на Ваше звернення і що робити, якщо Вам відмовляють у прийомі заяви? Відповідь на ці та інші запитання Ви знайдете в інформації, що наведена нижче.


Спершу спробуйте заспокоїтися та пригадати все докладно, згодом якомога швидше зателефонуйте за номером «102» та повідомте про те, що сталося, усі подробиці, особисті прикмети особи, яка вчинила проти Вас незаконні дії.

 

Подайте до районного управління міліції повідомлення про факт нападу, побиття чи розбою в письмовій (заява) або усній формі (обов'язково складається протокол, який підписується Вами).

Водночас із реєстрацією повідомлення в журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, оперативний черговий або спеціально уповноважений працівник міліції оформляє талон-повідомлення.

Талон складається з двох частин: талону-корінця, у якому вказуються дані про заявника, короткий зміст заяви тощо, і талону-повідомлення з відомостями про особу, яка прийняла повідомлення, та орган внутрішніх справ.

Отримання талону-повідомлення необхідно засвідчити підписом на талоні-корінці, який залишається в черговій частині органу внутрішніх справ.

Звертайтеся до міліції й тоді, коли Ви стали свідком інших протиправних дій.

Найбільш простий та поширений спосіб повідомити про злочин - це зателефонувати до служби «102». З мобільного теж можна набирати номер «102», дзвінки на цей номер безкоштовні.

Існують й інші способи звернень. Наприклад, Ви можете подати письмову заяву про злочин. Така заява подається до чергової частини будь-якого органу внутрішніх справ чи будь-якому працівнику міліції.

У чому різниця між заявою і повідомленням?
- Повідомлення може містити будь-яку інформацію. Наприклад, про погрозу безпеки, про нещасний випадок, ДТП, про надзвичайну подію, про масові безладдя. Як правило, повідомлення в міліцію надходять по телефону.
- Заява, у свою чергу, - це кримінально-процесуальний документ, що повинен містити інформацію про конкретний злочин. Так само, як у будь-яку державну установу, до міліції завжди можна направити письмове звернення з питання, яке відноситься до її компетенції.

Який спосіб вибрати для звернення?
- Якщо допомога міліції потрібна негайно
- краще зателефонувати до служби «102». Оператор прийме повідомлення й направить до громадянина патрульний екіпаж або дільничного міліціонера. Якщо ж подія відбулася давно й не вимагає термінового реагування, доцільніше звернутися із заявою у найближчий підрозділ внутрішніх справ.

Які вимоги пред'являються до звернення?
- Повідомлення можна подати усно, письмово, поштою, телефоном або факсом.

У ньому повинні бути зазначені обставини події, година, місце, її учасники й прикмети, дані порушників, якщо це відомо. Головна умова - заявник зобов'язаний повідомити свої дані. Анонімні повідомлення й заяви не реєструються й не розглядаються, якщо інакше не передбачено законом.

Які повідомлення приймає міліція?
- Згідно зі ст. 10 Закону України «Про міліцію» міліція, відповідно до своїх завдань, зобов'язана приймати та реєструвати заяви й повідомлення про злочини. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, незалежно від місця і часу їх скоєння, повноти отриманих зведень і форми подання, а також особистості заявника, приймаються цілодобово оперативним черговим того органу внутрішніх справ, до якого звернулася особа чи надійшло повідомлення.

Як діяти, якщо працівник міліції відмовляється прийняти заяву?
- Органи міліції приймають заяви цілодобово й незалежно від їхнього змісту. Не має значення і місце скоєння злочину. Міліціонер ні у якому разі не може відмовити у прийнятті заяви. Міліціонер не може направити громадянина до іншого органу. Оскаржити дії працівника міліції, який відмовляється прийняти заяву, можна його начальнику або звернувшись до вищого органу внутрішніх справ, суду або прокурора.

Що робити людині, якщо міліціонер відмовляється зареєструвати злочин?
- По-перше, у міліції укриття злочинів розцінюється як порушення закону та надзвичайна подія. Діє Закон України «Про звернення громадян», наказ МВС України від 14.04.2004 № 400 «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються», якими визначений порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень громадян. Навіть, якщо злочин незначний або не має перспектив до розкриття (наприклад, невідомі дані про злочинця, на місці події не залишилися його сліди тощо), заяву зобов'язані прийняти, зареєструвати й прийняти по ній процесуальне рішення (порушити кримінальну справу; відмовити у порушенні кримінальної справи або передати заяву для розгляду за належністю
- органу, до компетенції якого відноситься розгляд такої заяви). Це рішення приймається у термін до 3 діб, у винятках - у термін до 10 діб.
По-друге, у разі порушення працівником міліції цих правил, Ви завжди маєте право звернутися до керівника органу внутрішніх справ або до прокуратури.

Як громадянин може проконтролювати рух заяви, яку він подав до міліції?
- Кожна заява, звернення, повідомлення реєструються і їм присвоюється реєстраційний номер. У разі безпосереднього звернення до чергової частини заявникові видається талон-повідомлення, у якому вказуються відомості про працівника, який прийняв заяву, реєстраційний номер, найменування органу внутрішніх справ, адреса, службовий телефон, дата прийому й підпис, ініціали та прізвище чергового.

Відповідно до ст. 98-2, 99 КПК України про рішення заявник повідомляється письмово.

Заявник має право:
- викладати заяву державною мовою або іншою мовою, якою він володіє, та користуватися послугами перекладача;
- одержувати письмове повідомлення про рішення, прийняте за його заявою;
- оскаржувати дії працівників органів внутрішніх справ, які розглядали його заяву, керівнику органу внутрішніх справ, вищих ОВС, прокуророві чи у суді.

Начальнику Дарницького
РУ ГУ МВС Україні в м. Києві

_______________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________
(ПІБ заявника,
адреса місця проживання, телефон)ЗАЯВА


Проживаю за вищевказаною адресою з неповнолітніми дітьми. Протягом останніх двох тижнів у вихідні та у святкові дні мої сусіди, що проживають у квартирі _____ в будинку № ____ по вул. _____________________ у м. Києві, проводять ремонтні роботи, що супроводжуються шумом.

Статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» встановлено, що проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21:00 до 08:00, а у святкові та неробочі дні - цілодобово. Захищеними об'єктами відповідно до цього закону у тому числі є гуртожитки, житлові будинки, інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

Зазначені дії моїх сусідів є адміністративним правопорушенням відповідно до вимог статті 182 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Вищевикладене можуть підтвердити сусіди:
1.  _________________________________________
2. __________________________________________

Враховуючи викладене, прошу:
1. Забезпечити складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення відповідними особами та вжити заходів з притягнення до відповідальності.
2. Про результат розгляду заяви прошу повідомити у визначений законодавством термін.

 

Дата  " ___ " __________ ______                                Підпис __________ (ПІБ) __________________